TvSports Cup 2017 - Regulamin

1. Organizator:
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe.

2. Uczestnicy:
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy zgłoszą się na odprawę zawodników, zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach przez Dyrektora Turnieju i dokonają opłaty startowej.

3. Miejsce:
Kieleckie Centrum Bilardowe, Pl. Moniuszki 2b, Kielce

4. Warunki sportowe:
Turniej odbywał się będzie w dwóch etapach. W dziewięciu turniejach eliminacyjnych zawodnicy będą zdobywali punkty rankingowe.

Każda z dziewięciu eliminacji do turnieju finałowego odbywał się będzie w rywalizacji dwustopniowej. Runda zasadnicza + runda pucharowa.

W turnieju finałowym Masters weźmie udział 24 zawodników. W przypadku dużego zainteresowania turniejem ilość zawodników dopuszczonych do finału może ulec zwiększeniu. Ustala się następujące zasady przydziału miejsc do finału:

   20 pierwszych osób z łącznego rankingu,
     1 osoba najwyżej sklasyfikowana z grupy "zawodowej IV",
     1 osoba z tzw. "dzikiej karty" - do dyspozycji Dyrektora Turnieju.
     1 osoba - do dyspozycji Sponsora Generalnego.
     1 osoba z turnieju kwalifikacyjnego, rozegranego po zakończeniu ostatniej eliminacji. W turnieju tym będą mogli uczestniczyć zawodnicy, którzy nie zdołali awansować i byli zapisani na przynajmniej 7 turniejach.

W zależności od zajętego miejsca w każdym turnieju eliminacyjnym zawodnik zdobywa następującą ilość punktów do rankingu:

I. Turniej z udziałem do 64 zawodników:

     49 miejsce - 1 pkt,
     33 miejsce - 2 pkt,
     25 miejsce - 3 pkt,
     17 miejsce - 4 pkt,
      13 miejsce - 5 pkt,
       9 miejsce - 6 pkt,
       5 miejsce - 7 pkt,
       3 miejsce - 8 pkt,
       2 miejsce - 9 pkt,
       1 miejsce - 11 punktów.

II. Turniej z udziałem od 65 do 128 zawodników:

     81 miejsce - 1 pkt,
     65 miejsce - 1 pkt,
     49 miejsce - 2 pkt,
     33 miejsce - 3 pkt,
     17 miejsce - 5 pkt,
       9 miejsce - 6 pkt,
       5 miejsce - 7 pkt,
       3 miejsce - 8 pkt,
       2 miejsce - 9 pkt,
       1 miejsce - 11 punktów.

Zawody odbywać się będą w odmianę pool bilarda 8-bil, 9-bil i 10-bil, zgodnie z przepisami PZBil. Zawody prowadzone będą systemem podwójnej przegranej + puchar.
Do całego cyklu turnieju dopuszcza się jedynie stoły 9 stopowe.

5. Grupy "zawodowe":
Zawodnicy zostają podzieleni na cztery grupy "zawodowe":

     * grupa - "Gwiazdy" (m. in. Kadra Narodowa Mężczyzn)
     I grupa
     II grupa
     III grupa
     IV grupa


Zawodnicy z niższych grup rozpoczynają swe pojedynki z zawodnikami z wyższych grup prowadząc odpowiednio 1-0, 2-0, 3-0 lub 4-0 (dot. tylko 9-bil). Mecze pomiędzy zawodnikami z tych samych grup rozpoczynają się od stanu 0-0. Dokładne zasady prezentują "TABELE ZAWODOWE"
Mecze prowadzone są do 3-ech, 4-ech i 5-ciu oraz 6-ciu (Turniej Masters) wygranych partii. Do 4 wygranych partii rozgrywane są bezpośrednie pojedynki pomiędzy zawodnikami grupy III i IV, natomiast do 3 wygranych pojedynki pomiędzy zawodnikami grupy 4.
O zakwalifikowaniu do poszczególnych grup decyduje Dyrektor Turnieju.


TABELE ZAWODOWE DO ODMIANY 9-BIL

 

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA IV

GRUPA *

4:0

Do 5 wygranych

GRUPA I

3:0

Do 5 wygranych

GRUPA II

2:0

Do 5 wygranych

GRUPA III

1:0

Do 4 wygranych

GRUPA IV

0:0

Do 3 wygranych

 

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA III

GRUPA *

3:0

Do 5 wygranych

GRUPA I

2:0

Do 5 wygranych

GRUPA II

1:0

Do 5 wygranych

GRUPA III

0:0

Do 4 wygranych

GRUPA IV

0:1

Do 4 wygranych

 

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA II

GRUPA *

2:0

Do 5 wygranych

GRUPA I

1:0

Do 5 wygranych

GRUPA II

0:0

Do 5 wygranych

GRUPA III

0:1

Do 5 wygranych

GRUPA IV

0:2

Do 5 wygranych

 

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA I

GRUPA *

1:0

Do 5 wygranych

GRUPA I

0:0

Do 5 wygranych

GRUPA II

0:1

Do 5 wygranych

GRUPA III

0:2

Do 5 wygranych

GRUPA IV

0:3

Do 5 wygranych

 

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA *

GRUPA *

0:0

Do 5 wygranych

GRUPA I

0:1

Do 5 wygranych

GRUPA II

0:2

Do 5 wygranych

GRUPA III

0:3

Do 5 wygranych

GRUPA IV

0:4

Do 5 wygranychTABELE ZAWODOWE DO ODMIANY 8-BIL I 10-BIL

 

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA IV

GRUPA *

3:0

Do 4 wygranych

GRUPA I

2:0

Do 4 wygranych

GRUPA II

2:0

Do 4 wygranych

GRUPA III

1:0

Do 4 wygranych

GRUPA IV

0:0

Do 3 wygranych

 

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA III

GRUPA *

2:0

Do 4 wygranych

GRUPA I

2:0

Do 4 wygranych

GRUPA II

1:0

Do 4 wygranych

GRUPA III

0:0

Do 4 wygranych

GRUPA IV

0:1

Do 4 wygranych

 

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA II

GRUPA *

2:0

Do 4 wygranych

GRUPA I

1:0

Do 4 wygranych

GRUPA II

0:0

Do 4 wygranych

GRUPA III

0:1

Do 4 wygranych

GRUPA IV

0:2

Do 4 wygranych

 

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA I

GRUPA *

1:0

Do 4 wygranych

GRUPA I

0:0

Do 4 wygranych

GRUPA II

0:1

Do 4 wygranych

GRUPA III

0:2

Do 4 wygranych

GRUPA IV

0:2

Do 4 wygranych

 

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA *

GRUPA *

0:0

Do 4 wygranych

GRUPA I

0:1

Do 4 wygranych

GRUPA II

0:2

Do 4 wygranych

GRUPA III

0:2

Do 4 wygranych

GRUPA IV

0:3

Do 4 wygranych
6. Ranking:
Rankingi będą aktualizowane najpóźniej dwa dni po zakończeniu zawodów. Pełna lista rankingowa wraz z sprawozdaniem będzie dostępna na stronie internetowej www.bilard.kielce.pl

7. Ubiór do gry:
W każdych zawodach obowiązuje strój bilardzisty: ciemne wizytowe spodnie i buty oraz koszulka polo klubowa, dla osób nie zrzeszonych dopuszczalna jest zamiast klubowej ciemna, jednolita koszulka polo lub koszula wizytowa + kamizelka + krawat albo mucha.

W turnieju Masters wszystkich zawodników bezwzględnie obowiązuje strój galowy – czarne spodnie i buty wizytowe, koszula oraz kamizelka, krawat lub mucha.

Dyrektor Turnieju nie dopuści zawodnika do zawodów z powodu nieprawidłowego ubioru. Tylko w wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Turnieju ma prawo do dopuszczenia zawodnika nie posiadającego regulaminowego stroju, np. w przypadku gdy zawodnik uczestniczy po raz pierwszy w cyklu turnieju GPGŚ.

8. Opłaty startowe:
Osoba pragnąca uczestniczyć w turnieju musi każdorazowo dokonać opłaty startowej w wysokości:

10 zł - kobiety
10 zł - osoby niepełnosprawne
15zł - młodzież do 15-go roku życia

15zł - nowi uczestnicy( nie figurujący w rankingu kroczącym)

30 zł - pozostali


9. Terminy:
zawody odbędą się wg terminarza określonego przez ŚSBil. Planowane terminy poszczególnych eliminacji w sezonie 2016:

Lp.

Miejsce

Termin

Odmiana

1.

Kieleckie Centrum Bilardowe

29.01.2017

9-bil

2.

Kieleckie Centrum Bilardowe

19.02.2017

8-bil

3.

Kieleckie Centrum Bilardowe

23.04.2017

10-bil

4.

Kieleckie Centrum Bilardowe

18.06.2017

8-bil

5.

Kieleckie Centrum Bilardowe
Puchar Prezesa ŚSBiL

 2.07.2017

9-bil

6.

Kieleckie Centrum Bilardowe
Memoriał Szczepana Różyckiego

  17.09.2017

10-bil

7.

Kieleckie Centrum Bilardowe

 

9-bil

8.

Kieleckie Centrum Bilardowe

 

8-bil

9.

Kieleckie Centrum Bilardowe

10-bilOrganizator zastrzega sobie zmianę wcześniej ustalonych terminów zawodów.

10. Nagrody:
W siedmiu turniejach eliminacyjnych przewidziane są gratyfikacje finansowe w wysokości 500 zł łącznie rozdzielone odpowiednio od zajętego miejsca:

    1 miejsce - puchar + 250 zł
    2 miejsce - puchar + 150 zł
    3 miejsce - puchar + 50 zł


W lipcowej eliminacji będącej turniejem o puchar Prezesa Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Bilardowego nagrody określane są przez Prezesa Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Bilardowego. Informacja o nagrodach zostanie ogłoszona wraz z zapowiedzią turnieju na 7 dni przed zaplanowanym terminem rozgrywki.
We wrześniowej eliminacji będącej ''Memoriałem Szczepana Różyckiego'' zamiast nagród pieniężnych przewidziane są nagrody rzeczowe RTV/AGD ufundowane przez firmę Domgoss.

W turnieju finałowym Masters pula nagród wyniesie 2.500 zł:

    1 miejsce - puchar + 700 zł
    2 miejsce - puchar + 400 zł
    3 miejsce - puchar + 240 zł

    5 miejsce - statuetka + 140 zł

    9 miejsce – statuetka + 90 zł

Przewidziana jest również nagroda za całoroczny ranking. Zwycięzca otrzyma Puchar , prawo do darmowego udziału w całym cyklu 2018 ( wartość : 300 zł ) oraz bonifikatę pieniężną w wysokości 250 zł ufundowaną przez Contact O/K. Firma Ryszarda Olbromskiego nagrodzi również zwycięzców poszczególnych grup zawodowych ( I, II, III, IV). Najlepsi w poszczególnych grupach otrzymają na koniec sezonu również po 250 zł.


11. Jackpot:
W każdym turnieju przewiduje się organizację specjalnej nagrody Jackpot.
Aby wziąć w niej udział trzeba dokonać dodatkowej opłaty w wysokości 5 zł (osobno przed każdym turniejem). Spośród osób, które dokonały tej opłaty losowana będzie jedna osoba, która będzie miała szansę wygrania 70% zgromadzonej kwoty, pozostała kwota przechodzi do puli na kolejny turniej. Warunkiem jest wykonanie prawidłowego rozbicia otwierającego i umieszczenie min. jednej bili w łuzie, ukończenie bez pomyłki partii zgodnie z przepisami PZBil. W przypadku gdy zawodnikowi nie uda się ta sztuka, zgromadzona pula przechodzi na kolejny turniej. Losowanie odbędzie się przed rundą pucharową zawodów. Wylosowany gracz musi znajdować się w wyznaczonym dla rozegrania jackpota czasie na sali gier. Jeżeli w ostatnim turnieju eliminacyjnym nikomu nie uda się ''rozbić” puli cała zgromadzona kwota przechodzi na Jackpota w turnieju Masters. Jeżeli i w tym turnieju żaden zawodnik nie zgarnie puli zgromadzona kwota przechodzi na kolejny sezon.

12. Oferty specjalne:
W czasie każdych zawodów zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach będą mogli zakupić sprzęt bilardowy wystawiony przez firmę MAK Marketing w specjalnych promocyjnych cenach.


13. Sponsorzy:
Sponsorami zawodów są: TvSports.pl(sponsor generalny) Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe, Contact O/K, Domgoss, MAK Marketing

14. Ustalenia końcowe:

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy i zarządzenia ŚSBil oraz Dyrektora Turnieju.

Kielce, dnia 28 stycznia 2017 r.