TvSports Cup 2017 - Regulamin
1. Organizator:
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe.

2. Uczestnicy:
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy zgłoszą się na odprawę zawodników, zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach przez Dyrektora Turnieju i dokonają opłaty startowej.

3. Miejsce:
Kieleckie Centrum Bilardowe, Pl. Moniuszki 2b, Kielce

4. Warunki sportowe:
Turniej odbywał się będzie w dwóch etapach. W dziewięciu turniejach eliminacyjnych zawodnicy będą zdobywali punkty rankingowe.
Każda z dziewięciu eliminacji do turnieju finałowego odbywać się będzie w rywalizacji dwustopniowej. Runda zasadnicza + runda pucharowa.
W turnieju finałowym Masters weźmie udział 24 zawodników. W przypadku dużego zainteresowania turniejem ilość zawodników dopuszczonych do finału może ulec zwiększeniu. Ustala się następujące zasady przydziału miejsc do finału:

21 pierwszych osób z rankingu,
- 1 z tzw. "Dzikiej karty" do dyspozycji Dyrektora Turnieju
- 1 do dyspozycji Sponsora Generalnego
- 1 osoba z turnieju kwalifikacyjnego, rozegranego po zakończeniu ostatniej eliminacji. W turnieju tym będą mogli uczestniczyć zawodnicy, którzy nie zdołali awansować i byli zapisani na przynajmniej 8 turniejach.

W zależności od zajętego miejsca w każdym turnieju eliminacyjnym zawodnik zdobywa następującą ilość punktów do rankingu:

I. Turniej z udziałem do 64 zawodników:

     49 miejsce - 1 pkt,
     33 miejsce - 2 pkt,
     25 miejsce - 3 pkt,
     17 miejsce - 4 pkt,
      13 miejsce - 5 pkt,
       9 miejsce - 6 pkt,
       5 miejsce - 7 pkt,
       3 miejsce - 8 pkt,
       2 miejsce - 9 pkt,
       1 miejsce - 11 punktów.

II. Turniej z udziałem od 65 do 128 zawodników:

     81 miejsce - 1 pkt,
     65 miejsce - 1 pkt,
     49 miejsce - 2 pkt,
     33 miejsce - 3 pkt,
     17 miejsce - 5 pkt,
       9 miejsce - 6 pkt,
       5 miejsce - 7 pkt,
       3 miejsce - 8 pkt,
       2 miejsce - 9 pkt,
       1 miejsce - 11 punktów.

Zawody odbywać się będą w odmianę pool bilarda 8-bil, 9-bil i 10-bil, zgodnie z przepisami PZBil. Zawody prowadzone będą systemem podwójnej przegranej + puchar.

Do całego cyklu turnieju dopuszcza się jedynie stoły 9 stopowe.

5. Kwalifikacja do poszczególnych grup turniejowych:
Kwalifikacja do poszczególnych grup jest aktualizowana przez osobę prowadzącą ranking po każdej eliminacji na podstawie wyników uzyskiwanych przez zawodników w ostatnich 5 eliminacjach.
Kwalifikacja każdorazowo odbywa się na podstawie przedstawionych niżej zasad. W przypadkach nietypowych decyzję o kwalifikacji do odpowiedniej grupy podejmuje Dyrektor Turnieju.
Publikacja wyników każdej eliminacji wraz z aktualną kwalifikacją zawodników do poszczególnych grup odbywa się w terminie dwóch dni od daty eliminacji.
Przedstawione poniższej zasady stosuje się w przypadku osób, które uczestniczyły w minimum trzech z pięciu ostatnich eliminacji. W przypadku osób niespełniających tego warunku decyzję o kwalifikacji podejmuje Dyrektor Turnieju.

6. Zasady kwalifikacji
Zawodnicy bilardowej ekstraklasy są automatycznie przydzieleni do grupy "0"
Zawodnicy I ligi bilardowej oraz osoby reprezentujące kadrę narodową kwalifikowani są do I grupy turniejowej i nie mogą być zakwalifikowani do grupy niższej bez względu na wyniki uzyskiwane w poprzedzających kwalifikację eliminacjach.

Zawodnicy II ligi bilardowej kwalifikowani są do II grupy turniejowej i nie mogą zostać zakwalifikowani do grupy czwartej bez względu na wyniki uzyskiwane w poprzedzających kwalifikację eliminacjach.
Kwalifikację do grupy I otrzymuje zawodnik, który w ostatnich 5 eliminacjach uzyska minimum wyniki: dwa razy 9 punktów lub 9 i 11 punktów lub dwa razy 11 punktów (dwa razy uczestniczył w finale), zostaje zakwalifikowany do grupy I. 

Jeśli zawodnik przestanie spełniać wymienione wyżej warunki zostaje zakwalifikowany do grupy II. Zawodnik może pozostać w grupie I na swoje życzenie. Fakt ten należy zgłosić (drogą mailową) osobie prowadzącej ranking w terminie 5 dni od chwili publikacji rankingu.

Kwalifikację do grupy II otrzymuje zawodnik, który w ostatnich 5 eliminacjach uzyska minimum wyniki: dwa razy 7 punktów lub 7 i 8 punktów lub dwa razy 8 punktów (dwa razy uczestniczył w ćwierćfinale lub półfinale). Jeśli zawodnik przestanie spełniać wymienione wyżej warunki ponownie zostaje zakwalifikowany do grupy III. Zawodnik może pozostać w grupie II na swoje życzenie. Fakt ten należy zgłosić (drogą mailową) osobie prowadzącej ranking w terminie 5 dni od chwili publikacji rankingu.

Kwalifikację do grupy III otrzymuje zawodnik, który w ostatnich 5 eliminacjach uzyska minimum wyniki: dwa razy 5 punktów lub 5 i 6 punktów lub dwa razy 6 punktów. Jeśli zawodnik przestanie spełniać wymienione wyżej warunki ponownie zostaje zakwalifikowany do grupy IV. Zawodnik może pozostać w grupie III na swoje życzenie. 

W przypadku spadku, każdy zawodnik może dalej rozgrywać pojedynki w tej samej grupie. Fakt ten należy zgłosić osobie prowadzącej ranking w terminie 5 dni od chwili publikacji rankingu drogą mailową na adres atrawka@gmail.com.

Osoby, które pojawiły się pierwszy raz i nie grają w żadnej lidze są kwalifikowane do odpowiedniej grupy przez dyrektora turnieju.

Zawodnik po danej eliminacji może zmienić grupę tylko o jeden poziom w dół".


7. Grupy "zawodowe":
Zawodnicy zostają podzieleni na cztery grupy "zawodowe":

     * grupa - "Gwiazdy" (m. in. Kadra Narodowa Mężczyzn)
     I grupa
     II grupa
     III grupa
     IV grupa

Zawodnicy z niższych grup rozpoczynają swoje pojedynki z zawodnikami z wyższych grup prowadząc odpowiednio 1-0, 2-0, 3-0 lub 4-0 (dot. tylko 9-bil). Mecze pomiędzy zawodnikami z tych samych grup rozpoczynają się od stanu 0-0. Dokładne zasady prezentują "TABELE ZAWODOWE"
Mecze prowadzone są do 3-ech, 4-ech i 5-ciu oraz 6-ciu (Turniej Masters) wygranych partii. Do 4 wygranych partii rozgrywane są bezpośrednie pojedynki pomiędzy zawodnikami grupy III i IV, natomiast do 3 wygranych pojedynki pomiędzy zawodnikami grupy 4.

O zakwalifikowaniu do poszczególnych grup decyduje Dyrektor Turnieju.

TABELE ZAWODOWE DO ODMIANY 9-BIL
 

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA IV

GRUPA *

4:0

Do 5 wygranych

GRUPA I

3:0

Do 5 wygranych

GRUPA II

2:0

Do 5 wygranych

GRUPA III

1:0

Do 4 wygranych

GRUPA IV

0:0

Do 3 wygranych     

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA III

GRUPA *

3:0

Do 5 wygranych

GRUPA I

2:0

Do 5 wygranych

GRUPA II

1:0

Do 5 wygranych

GRUPA III

0:0

Do 4 wygranych

GRUPA IV

0:1

Do 4 wygranych     

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA II

GRUPA *

2:0

Do 5 wygranych

GRUPA I

1:0

Do 5 wygranych

GRUPA II

0:0

Do 5 wygranych

GRUPA III

0:1

Do 5 wygranych

GRUPA IV

0:2

Do 5 wygranych     

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA I

GRUPA *

1:0

Do 5 wygranych

GRUPA I

0:0

Do 5 wygranych

GRUPA II

0:1

Do 5 wygranych

GRUPA III

0:2

Do 5 wygranych

GRUPA IV

0:3

Do 5 wygranych     

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA *

GRUPA *

0:0

Do 5 wygranych

GRUPA I

0:1

Do 5 wygranych

GRUPA II

0:2

Do 5 wygranych

GRUPA III

0:3

Do 5 wygranych

GRUPA IV

0:4

Do 5 wygranych    
TABELE ZAWODOWE DO ODMIANY 8-BIL I 10-BIL
 

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA IV

GRUPA *

3:0

Do 4 wygranych

GRUPA I

2:0

Do 4 wygranych

GRUPA II

2:0

Do 4 wygranych

GRUPA III

1:0

Do 4 wygranych

GRUPA IV

0:0

Do 3 wygranych     

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA III

GRUPA *

2:0

Do 4 wygranych

GRUPA I

2:0

Do 4 wygranych

GRUPA II

1:0

Do 4 wygranych

GRUPA III

0:0

Do 4 wygranych

GRUPA IV

0:1

Do 4 wygranych     

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA II

GRUPA *

2:0

Do 4 wygranych

GRUPA I

1:0

Do 4 wygranych

GRUPA II

0:0

Do 4 wygranych

GRUPA III

0:1

Do 4 wygranych

GRUPA IV

0:2

Do 4 wygranych     

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA I

GRUPA *

1:0

Do 4 wygranych

GRUPA I

0:0

Do 4 wygranych

GRUPA II

0:1

Do 4 wygranych

GRUPA III

0:2

Do 4 wygranych

GRUPA IV

0:2

Do 4 wygranych     

GRUPA ZAWODOWA

GRUPA

Stan początkowy meczu

Dystans

GRUPA *

GRUPA *

0:0

Do 4 wygranych

GRUPA I

0:1

Do 4 wygranych

GRUPA II

0:2

Do 4 wygranych

GRUPA III

0:2

Do 4 wygranych

GRUPA IV

0:3

Do 4 wygranych    

8. Ranking:
Rankingi będą aktualizowane najpóźniej dwa dni po zakończeniu zawodów. Pełna lista rankingowa wraz z sprawozdaniem będzie dostępna na stronie internetowej www.bilard.kielce.pl

9. Ubiór do gry:
W każdych zawodach obowiązuje strój bilardzisty: ciemne wizytowe spodnie i buty oraz koszulka polo klubowa, dla osób nie zrzeszonych dopuszczalna jest zamiast klubowej ciemna, jednolita koszulka polo lub koszula wizytowa + kamizelka + krawat albo mucha.
W turnieju Masters wszystkich zawodników bezwzględnie obowiązuje strój galowy – czarne spodnie i buty wizytowe, koszula oraz kamizelka, krawat lub mucha.

Dyrektor Turnieju nie dopuści zawodnika do zawodów z powodu nieprawidłowego ubioru. Tylko w wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Turnieju ma prawo do dopuszczenia zawodnika nie posiadającego regulaminowego stroju, np. w przypadku gdy zawodnik uczestniczy po raz pierwszy w cyklu turnieju GPGŚ.

10. Opłaty startowe:
Osoba pragnąca uczestniczyć w turnieju musi każdorazowo dokonać opłaty startowej w wysokości:

- kobiety, juniorzy do lat 16 - 15 zł
- pozostali - 30 zł
- opłata startowa za „pierwszą frekwencję „ - 30 zł
- opłata startowa za „drugą frekwencję" - 60 zł
- opłata startowa za „trzecią frekwencję" - 90 zł 

11. Terminy:
zawody odbędą się wg terminarza określonego przez ŚSBil. Planowane terminy poszczególnych eliminacji w sezonie 2018:

Lp.

Miejsce

Termin

Odmiana

1.

Kieleckie Centrum Bilardowe

28.01.2018

9-bil

2.

Kieleckie Centrum Bilardowe

 

8-bil

3.

Kieleckie Centrum Bilardowe


10-bil

4.

Kieleckie Centrum Bilardowe

 

8-bil

5.

Kieleckie Centrum Bilardowe
Puchar Prezesa ŚSBiL

 

9-bil

6.

Kieleckie Centrum Bilardowe

     

10-bil

7.

Kieleckie Centrum Bilardowe - Memoriał Szczepana Różyckiego

 

9-bil

8.

Kieleckie Centrum Bilardowe

 

8-bil

9.

Kieleckie Centrum Bilardowe

 

10-bil   
Organizator zastrzega sobie zmianę wcześniej ustalonych terminów zawodów.

12. Nagrody:

W siedmiu turniejach eliminacyjnych przewidziane są gratyfikacje finansowe w wysokości minimum 500 zł łącznie rozdzielone odpowiednio od zajętego miejsca:

    1 miejsce - puchar + 250 zł
    2 miejsce - puchar + 150 zł
    3 miejsce - puchar + 50 zł


W wakacyjnej eliminacji będącej turniejem o puchar Prezesa Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Bilardowego nagrody określane są przez Prezesa Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Bilardowego. Informacja o nagrodach zostanie ogłoszona wraz z zapowiedzią turnieju na 7 dni przed zaplanowanym terminem rozgrywki. 
We wrześniowej eliminacji będącej ''Memoriałem Szczepana Różyckiego'' zamiast nagród pieniężnych przewidziane są nagrody rzeczowe RTV/AGD ufundowane przez firmę Lidercars.
W turnieju finałowym Masters pula nagród wyniesie 2.500 zł:

    1 miejsce - puchar + 700 zł
    2 miejsce - puchar + 400 zł
    3 miejsce - puchar + 240 zł
    5 miejsce - statuetka + 140 zł
    9 miejsce – statuetka + 90 zł

W turnieju MEMORIAŁ SZCZEPNA RÓZYCKIEGO pula nagród będzie opublikowana na miesiąc przed zawodami.

Nagroda specjalna od firmy CONTACT O/K - przyznana od p. Ryszarda Olbromskiego 1.350 zł

Nagroda specjalna ROWER GÓRSKI - przyznana przez p. Grzegorza Kędzierskiego losowana wśród osób, które zagrały we wszystkich turniejach eliminacyjnych

Organizator zastrzega sobie prawo ufundowania dodatkowych nagród13. Jackpot:
W każdym turnieju przewiduje się organizację specjalnej nagrody Jackpot.
Aby wziąć w niej udział trzeba dokonać dodatkowej opłaty w wysokości 5 zł (osobno przed każdym turniejem). Spośród osób, które dokonały tej opłaty losowana będzie jedna osoba, która będzie miała szansę wygrania 70% zgromadzonej kwoty, pozostała kwota przechodzi do puli na kolejny turniej. Warunkiem jest wykonanie prawidłowego rozbicia otwierającego i umieszczenie min. jednej bili w łuzie, ukończenie bez pomyłki partii zgodnie z przepisami PZBil. W przypadku gdy zawodnikowi nie uda się ta sztuka, zgromadzona pula przechodzi na kolejny turniej. Losowanie odbędzie się przed rundą pucharową zawodów. Wylosowany gracz musi znajdować się w wyznaczonym dla rozegrania jackpota czasie na sali gier. Jeżeli w ostatnim turnieju eliminacyjnym nikomu nie uda się ''rozbić” puli cała zgromadzona kwota przechodzi na Jackpota w turnieju Masters. Udział w losowaniu JACKPOT mogą brac udział osoby, które brały udział wcześniej w minimum 2 turniejach eliminacyjnych. Jeżeli  w "mastersie" żaden zawodnik nie zgarnie puli zgromadzona kwota wędruje na poczet imprezy podsumowującej cały sezon :)

14. Sponsorzy:
Sponsorem tytularnym jest TVSPORTS.PL
Sponsorzy : CONTACT O/K, RÓZYCKI , LIDERCARS


15. Ustalenia końcowe:
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy i zarządzenia ŚSBil oraz Dyrektora Turnieju.

Dyrektor turnieju: Piotr Ryba, bilard@tvsports.pl
Prowadząca ranking: Anna Trawka, atrawka@gmail.com

Kielce, dnia 25 stycznia 2018 r.