Regulamin Super Liga
I. Postanowienia ogólne

1. ''Super Liga Bilardowa''nie stanowi żadnej formy zawodów zorganizowanych przez jakikolwiek podmiot prawny - jest wyłącznie prywatną inicjatywą mającą na celu rekreację i relaks, ale również umożliwienie podnoszenia własnych umiejętności gry w bilard przez jej uczestników. Jednakże patronat nad rozgrywkami będzie sprawowało Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe. Dyrektorem Turnieju odpowiedzialnym za przeprowadzenie rozgrywek jest Jan Niewęgłowski - dane kontaktowe: tel. 664-089-666, e-mail: alibi.superliga@gmail.com

2. Super Liga będzie rozgrywana w dwóch rundach. W rundzie zasadniczej uczestnicy  niezależnie od podziału na kategorie, będą rozgrywać pojedynki systemem ''każdy z każdym'' w jednej ligowej grupie. Po zakończeniu rundy zasadniczej odbędzie się turniej finałowy (''play-off'')  mający na celu wyłonienie zwycięzcy ''Super Ligi Bilardowej''. Szczegółowe zasady rozgrywek są opisane w punkcie ''System gier'' (poniżej).

3. Zawodnicy biorący udział w Super Lidze przystępują do rozgrywek dobrowolnie, jest 
to turniej otwarty dla wszystkich  którzy zgłoszą chęć uczestnictwa Dyrektorowi Turnieju. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek będzie pisemnie potwierdzenie swojego udziału w Super  Lidze (wg ustalonego formularza zgłoszenia) oraz dokonanie opłaty startowej przed rozpoczęciem rozgrywek. Opłata startowa została ustalona w wysokości:
-80 zł od osób zapisanych do "Ekstraklasy Bilardowej"
-70 zł od osob zapisanych do "I Polskiej Ligi Bilardowej"
-60 zł od osób zapisanych do "II Polskiej Ligi Bilardowej"
-50 zł od osób nie zapisanych do żadnej z ogólnopolskich lig.
-40 zł od kobiet, osób niepełnosprawnych oraz osób poniżej 18 roku życia(roczniki 98 + )
Całość puli z opłat startowych zostanie przeznaczona na puchary,  nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników, oraz na organizację i oprawę turnieju finałowego.

4.  Uczestnicy "Super Ligi Bilardowej'' zobowiązują się do profesjonalnego podejścia do gry w duchu fair-play oraz przestrzegania zarówno niniejszego regulaminu, jak również w trakcie gry przepisów Polskiego Związku Bilardowego dotyczących gry w bilard.

5. W trakcie rozgrywania poszczególnych meczów zawodnicy mogą występować w strojach dowolnych, tym nie mniej ze względu na fakt rozgrywania zorganizowanych zawodów sportowych zawodnicy powinni dążyć do występowania w sportowym stroju bilardowym (kategorii B): ciemne buty, ciemne spodnie wizytowe, koszulka polo lub koszula z długim rękawem, ew. kamizelka (nie powinno używać się obuwia sportowego, spodni typu jeans lub podobnych, koszulek typu T-Shirt, luźnych bluz ani swetrów).

II. System gier

A. Runda zasadnicza

1. Runda zasadnicza będzie rozgrywana w jednej ligowej grupie systemem "każdy z każdym", wg ustalonego harmonogramu gier.

2. Runda zasadnicza rozgrywana będzie do 7 wygranych partii. Pojedynki rozgrywane będą w odmianę 9 bil.

3. Zawodnicy sami umawiają się na swoje pojedynki grupowe. Po zamknięciu listy startowej zostaną ustalone sesje w których zawodnicy będą musieli rozegrać minimalną liczbę spotkań(szczegóły drogą mailową po zamknięciu listy ). Dane kontaktowe do przeciwników  wraz z ostatecznym terminem na rozegranie meczy, zostaną rozesłane mailowo przez dyrektora turnieju po zamknięciu listy startowej.

4. Wynik rozegranego pojedynku musi być zgłoszony do Dyrektora Turnieju  najszybciej jak to będzie możliwe w celu zaktualizowania tabeli. Wynik powinien zgłosić zwycięzca pojedynku SMS-em lub e-mailem.
Organizator zobowiązuje się aktualizować wyniki 2 razy w tygodniu( poniedziałek , czwartek)

B. Turniej finałowy ''Bilardowej Super Ligi"

1. Turniej finałowy będzie rozegrany systemem 2KO + puchar.

2.  Mecze  rozgrywane będą do 8 wygranych partii w których zawodnicy dają fory w wysokości zależnej od ligi do kórej są zapisani. Zawodnicy Ekstraklasy dają 3, 2 lub 1 fory ; zawodnicy I ligi 2 lub 1 fory; Zawodnicy II Ligi 1 maksymalnie dawać będą 1 fory.

3. Termin turnieju finałowego zostanie ustalony po zamknięciu listy startowej. Organizator ma prawo do zmiany początkowo ustalonego terminu na wniosek większej liczby uczestników, lub w wypadku pokrycia się terminu z terminami imprez PZBiL rozgrywanych w Kielcach.


C. Zasady ogólne rozgrywek

1. Głównym miejscem spotkań Super Ligi będzie Kieleckie Centrum Bilardowe PZBil w Kielcach, pl. Moniuszki 2B (budynek KCK). Zawodnicy sami opłacają wynajęcie stołu w klubie. Posiadacze kart klubowych Kieleckiego Centrum Bilardowego PZBil mogą korzystać z opłaty promocyjnej, wg aktualnego cennika obowiązującego w klubie.

2. W przypadku rozgrywania pojedynków w innych miejscach niż Kieleckie Centrum Bilardowe PZBil, muszą być spełnione następujące kryteria miejsca spotkania: mecze muszą być rozegrane na stołach 9-stopowych, przy zachowaniu optymalnych warunków do gry, tj.:

- w miarę możliwości brak przeszkód wokół stołu,
- zachowanie poziomu blatu stołu,
- zapewnienie regulaminowego wyposażenia stołu - oświetlenie, bile, trójkąt, kije pomocnicze,
- zapewnienie miejsc siedzących dla zawodników.

Wykaz dostępnych miejsc w Kielcach spełniających powyższe kryteria:

- Klub bilardowy "FOCUS", Kielce, ul. Warszawska 151;

3. Poszczególne mecze rundy zasadniczej jak i finałowej  będą rozgrywane w odmianę 10-bil.

4. Poszczególne partie w meczu będą rozpoczynane naprzemiennie. Wyjątek stanowią mecze z forami, w których o rozbiciu decyduję wygrany.

5. Za zwycięstwo w meczu zawodnik otrzymuje 1 punkt, zaś wynik meczu jest zapisywany do tabeli jako bilans partii

6. Wynik rozegranego meczu powinien zgłosić do Dyrektora Turnieju  zwycięzca meczu, tak szybko, jak to będzie możliwe poprzez e-mail na adres alibi.superliga@gmail.com lub SMS-em na nr 664 089 666.

7. Po każdej rundzie spotkań sporządzana będzie odpowiednia tabela "Bilardowej Super Ligi'' dla każdej z grup, w której pozycje poszczególnych zawodników będą ustalane wg zasad:

- największa ilość zdobytych punktów (wygranych meczów),
- w przypadku równej ilości zdobytych punktów - bilans partii (różnica między partiami wygranymi i przegranymi ze wszystkich dotychczasowych spotkań zawodnika),
- w przypadku równej ilości zdobytych punktów oraz równego bilansu partii - większa liczba wygranych partii,
- w przypadku równej ilości zdobytych punktów, równego bilansu partii i takiej samej liczby wygranych partii - wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy rywalami.

8. Jeśli na podstawie zasad ustalania pozycji poszczególnych zawodników wyszczególnionych w p. 7 nie uda się jednoznacznie ustalić ostatecznie zajętego miejsca w tabeli końcowej danej grupy, należy rozegrać dodatkowe spotkanie/spotkania wg zasady "do 7 wygranych partii", aby jednoznacznie wyłonić zwycięzcę.

9. Po zakończeniu rozgrywek turnieju finałowego zostaną wyłonieni:

- Mistrz ''Bilardowej Super Ligi'' (1. miejsce),
- Wicemistrz ''Bilardowej Super Ligi'' (2. miejsce),
- Brązowy Medalista ''Bilardowej Super Ligi''(3. miejsce).

10. Zawodnicy zobowiązani są do rozegrania wszystkich swoich pojedynków. W wypadku gdy zawodnik sprawia wyraźne trudności z rozegraniem meczu, jego przeciwnik ma prawo zgłosić to do Dyrektora Turnieju. Taka osoba otrzyma ostrzeżenie i za porozumieniem stron konkretny termin na rozegranie spotkania. W wypadku dalszych problemów z rozegraniem meczu zawodnik ten przegra mecz walkowerem. W wypadku 3 lub więcej nierozegranych meczy zawodnik zostanie skreślony z rozgrywek, a wszystkie jego wyniki zostaną wykasowane z tabeli ligowej.
IV. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach spornych lub nieopisanych w niniejszym regulaminie, decydować będzie Dyrektor Turnieju.

2. Po ustaleniu niezbędnych danych kontaktowych o zawodnikach, wszyscy uczestnicy otrzymają pełne informacje o rozgrywkach i ich uczestnikach (dane kontaktowe). Wszelkie informacje, w tym aktualizowane na bieżąco wyniki poszczególnych spotkań oraz aktualne tabele będą udostępniane na naszych stronach.