Regulamin ALiBi
I. Postanowienia ogólne

1. Amatorska Liga Bilardowa ''ALiBi'', zwana dalej ''ALiBi'', nie stanowi żadnej formy zawodów zorganizowanych przez jakikolwiek podmiot prawny - jest wyłącznie prywatną inicjatywą mającą na celu rekreację i relaks, ale również umożliwienie podnoszenia własnych umiejętności gry w bilard przez jej uczestników. Jednakże patronat nad rozgrywkami będzie sprawowało Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe. Dyrektorem Turnieju ''ALiBi'' odpowiedzialnym za przeprowadzenie rozgrywek jest Jan Niewęgłowski - dane kontaktowe: tel. 664-089-666, e-mail: alibi.superliga@gmail.com

2. ''ALiBi'' będzie rozgrywana w dwóch rundach. W rundzie zasadniczej uczestnicy ''ALiBi'' zostaną podzieleni na grupy wg rozstawienia i rozlosowania, w których rozgrywki będą toczone systemem ligowym ''każdy z każdym''. Po zakończeniu rundy zasadniczej odbędzie się turniej finałowy (''play-off''), rozgrywany systemem podwójnej przegranej + puchar od fazy 1/2 finału, mający na celu wyłonienie zwycięzcy ligi ''ALiBi''. Szczegółowe zasady rozgrywek są opisane w punkcie ''System gier'' (poniżej).

3. Zawodnicy biorący udział w "ALiBi" przystępują do rozgrywek dobrowolnie, jednak "ALiBi" ma charakter zamknięty i jest przeznaczona wyłącznie dla grona zaproszonych osób. Uczestnikami "ALiBi" mogą być osoby, które występowały w poprzednich sezonach tych rozgrywek lub zgłosiły chęć uczestnictwa Dyrektorowi Turnieju. Do ''ALiBi'' nie zostaną dopuszczone osoby, które brały w przeciągu ostatnich 5 lat udział w rozgrywkach II Polskiej 
Ligi Bilardowej, oraz osoby które kiedykolwiek brały udział w rozgrywkach I Polskiej Lidze  Bilardowej lub Bilardowej Ekstraklasie. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek będzie pisemnie potwierdzenie swojego udziału w "ALiBi" (wg ustalonego formularza zgłoszenia) oraz dokonanie opłaty startowej przed rozpoczęciem rozgrywek. Opłata startowa została ustalona w wysokości 50 zł od osoby za cały sezon rozgrywek. Kobiety startujące w "ALiBi" są zobowiązane do uiszczenia połowy opłaty 25 zł. Całość puli z opłat startowych zostanie przeznaczona na puchary, medale, nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników "ALiBi" oraz na organizację i oprawę turnieju finałowego.

4. Pomimo amatorskiego charakteru rozgrywek, uczestnicy "ALiBi" zobowiązują się do profesjonalnego podejścia do gry w duchu fair-play oraz przestrzegania zarówno niniejszego regulaminu, jak również w trakcie gry przepisów Polskiego Związku Bilardowego dotyczących gry w bilard.

5. W trakcie rozgrywania poszczególnych meczów zawodnicy mogą występować w strojach dowolnych, tym nie mniej ze względu na fakt rozgrywania zorganizowanych zawodów sportowych zawodnicy powinni dążyć do występowania w sportowym stroju bilardowym (kategorii B): ciemne buty, ciemne spodnie wizytowe, koszulka polo lub koszula z długim rękawem, ew. kamizelka (nie powinno używać się obuwia sportowego, spodni typu jeans lub podobnych, koszulek typu T-Shirt, luźnych bluz ani swetrów).

II. System gier

A. Runda zasadnicza

1. Runda zasadnicza będzie rozgrywana w równorzędnych grupach w systemie "każdy z każdym", lub w jednej dużej grupie również systemem każdy z każdym.

2. Runda zasadnicza rozgrywana będzie do 5 wygranych partii.

3. Zawodnicy sami umawiają się na swoje pojedynki grupowe. Dane kontaktowe do przeciwników grupowych, wraz z ostatecznym terminem na rozegranie meczy, zostaną rozesłane mailowo przez dyrektora turnieju po zamknięciu listy startowej.

4. Wynik rozegranego pojedynku musi być zgłoszony do Dyrektora Turnieju "ALiBi" najszybciej jak to będzie możliwe w celu zaktualizowania tabeli grupy. Wynik powinien zgłosić zwycięzca pojedynku SMS-em lub e-mailem.

5. W celu zminimalizowania potencjalnej możliwości "ustawiania" pojedynków w końcowej fazie rundy zasadniczej, osoby związane pokrewieństwem rodzinnym, pracujące w jednej firmie lub występujące w jednej drużynie świętokrzyskiej Bilardowej Ligi Biznesu będą umieszczone w odrębnych grupach. Jeżeli nie będzie takiej możliwości technicznej osoby te zobowiązane są rozegrać swoje pojedynki w pierwszej kolejności bez względu na harmonogram rozgrywek.

B. Turniej finałowy "ALiBi"

1. Turniej finałowy będzie rozegrany systemem podwójnej przegranej + puchar, wg oficjalnych tabel Polskiego Związku Bilardowego.

2. W turnieju finałowym mecze rozgrywane będą do 5 wygranych partii.

3. Termin turnieju finałowego zostanie ustalony po zamknięciu listy startowej. Organizator ma prawo do zmiany początkowo ustalonego terminu na wniosek większej liczby uczestników, lub w wypadku pokrycia się terminu z terminami imprez PZBiL rozgrywanych w Kielcach.

4. Termin zostanie ustalony w zależności od kalendarium Kieleckiego Centrum Bilardowego o czym każdy z zawodników zostanie poinformowany osobiście przez Dyrektora Turnieju.

C. Zasady ogólne rozgrywek

1. Głównym miejscem spotkań "ALiBi" będzie Kieleckie Centrum Bilardowe PZBil w Kielcach, pl. Moniuszki 2B (budynek KCK). Zawodnicy sami opłacają wynajęcie stołu w klubie. Posiadacze kart klubowych Kieleckiego Centrum Bilardowego PZBil mogą korzystać z opłaty promocyjnej, wg aktualnego cennika obowiązującego w klubie.

2. W przypadku rozgrywania pojedynków w innych miejscach niż Kieleckie Centrum Bilardowe PZBil, muszą być spełnione następujące kryteria miejsca spotkania: mecze muszą być rozegrane na stołach 9-stopowych, przy zachowaniu optymalnych warunków do gry, tj.:

- w miarę możliwości brak przeszkód wokół stołu,
- zachowanie poziomu blatu stołu,
- zapewnienie regulaminowego wyposażenia stołu - oświetlenie, bile, trójkąt, kije pomocnicze,
- zapewnienie miejsc siedzących dla zawodników.

Wykaz dostępnych miejsc w Kielcach spełniających powyższe kryteria:

- Klub bilardowy "FOCUS", Kielce, ul. Warszawska 151;


3. Poszczególne mecze rundy zasadniczej będą rozgrywane w odmianę 8-bil do 5 wygranych partii.

4. Poszczególne partie w meczu będą rozpoczynane naprzemiennie.

5. Za zwycięstwo w meczu zawodnik otrzymuje 1 punkt, zaś wynik meczu jest zapisywany do tabeli jako bilans partii

6. Wynik rozegranego meczu powinien zgłosić do Dyrektora Turnieju "ALiBi" zwycięzca meczu, tak szybko, jak to będzie możliwe poprzez e-mail na adres alibi.superliga@gmail.com lub SMS-em na nr 664-089-666.

7. Po każdej rundzie spotkań sporządzana będzie odpowiednia tabela "ALiBi" dla każdej z grup, w której pozycje poszczególnych zawodników będą ustalane wg zasad:

- największa ilość zdobytych punktów (wygranych meczów),
- w przypadku równej ilości zdobytych punktów - bilans partii (różnica między partiami wygranymi i przegranymi ze wszystkich dotychczasowych spotkań zawodnika),
- w przypadku równej ilości zdobytych punktów oraz równego bilansu partii - większa liczba wygranych partii,
- w przypadku równej ilości zdobytych punktów, równego bilansu partii i takiej samej liczby wygranych partii - wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy rywalami.

8. Jeśli na podstawie zasad ustalania pozycji poszczególnych zawodników wyszczególnionych w p. 7 nie uda się jednoznacznie ustalić ostatecznie zajętego miejsca w tabeli końcowej danej grupy, należy rozegrać dodatkowe spotkanie/spotkania wg zasady "do pięciu wygranych partii", aby jednoznacznie wyłonić zwycięzcę.

9. Po zakończeniu rozgrywek turnieju finałowego zostaną wyłonieni:

- Mistrz Amatorskiej Ligi Bilardowej "ALiBi" (1. miejsce),
- Wicemistrz Amatorskiej Ligi Bilardowej "ALiBi" (2. miejsce),
- dwaj Brązowi Medaliści Amatorskiej Ligi Bilardowej "ALiBi" (3. miejsce).
 

10. Zawodnicy zobowiązani są do rozegrania wszystkich swoich pojedynków. W wypadku gdy zawodnik sprawia wyraźne trudności z rozegraniem meczu, jego przeciwnik ma prawo zgłosić to do Dyrektora Turnieju. Taka osoba otrzyma ostrzeżenie i za porozumieniem stron zostanie ustalony konkretny termin na rozegranie spotkania. W wypadku dalszych problemów z rozegraniem meczu zawodnik ten przegra mecz walkowerem. W wypadku 2 lub więcej nierozegranych meczy zawodnik zostanie skreślony z rozgrywek, a wszystkie jego wyniki zostaną wykasowane z tabeli grupowej.

III. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach spornych lub nieopisanych w niniejszym regulaminie, decydować będzie Dyrektor Turnieju.

2. Po ustaleniu niezbędnych danych kontaktowych o zawodnikach, wszyscy uczestnicy otrzymają pełne informacje o rozgrywkach i ich uczestnikach (dane kontaktowe). Wszelkie informacje, w tym aktualizowane na bieżąco wyniki poszczególnych spotkań oraz aktualne tabele będą udostępniane na naszych stronach.