Aktualności
Środa 26.09.2018
I Turniej Sportów Obronnych o Puchar Przechodni Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Zapraszamy na turniej sportów obronnych ...
 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe wraz z Patronem Turnieju Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego – p. Adamem Jarubasem mają  zaszczyt zaprosić uczniów Waszej Szkoły/ członków Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w I Turnieju Sportów Obronnych o Puchar Przechodni Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

1. Miejsce Turnieju: - strzelnica sportowa ZSM w Kielcach ul. Jagiellońska 32.  

2. Termin Turnieju: 18 października  2018 roku 

3. Uczestnicy: Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych   Każda szkoła oraz każde OSP może oddelegować jedną drużynę  3 - 5  osobową ]  z opiekunem-kierownikiem drużyny. 

4. Konkurencje Turnieju -  strzelanie sportowe 

5. Termin przesłania zgłoszenia:  8 października 2018 roku.
 
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 ]do Regulaminu. 
Adres do przesłania zgłoszenia: imprezy@tvsports.pl. 
Organizator zastrzega sobie, iż w  związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 
Osoba do kontaktów p. Izabela Gajek - telefon 608 200 683  adres mailowy imprezy@tvsports.plpowrót