Aktualności
Środa 16.05.2018
World Cup w nożny bilard - Kielce 2018
Zapraszamy do udziału w "Mistrzostwach Świata" w nożnym bilardzie
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem imprezy i zachęcamy do zapisu : 

1. Organizator: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe

2. Miejsce gier: Kieleckie Centrum Bilardowe ul. Plac Moniuszki 2b

3. Opłata startowa  : BRAK - 0 zł

4. Zgłoszenia : Zgłoszenia przyjmowane są emailem na adres klub@tvsports.pl do dnia

10 czerwca  2018 roku . O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Na poczet zgłoszenia przyjmowana jest opłata gwarancyjna w wysokości 10 zł , która jest zwracana po zakończeniu udziału w zawodach.

5. System rozgrywek:

Zawody prowadzone są dwustopniowo:

- mecze w grupach każdy z każdym - takie same jak w zawodach World Cup 2018 w piłce nożnej ,

- system pucharowy,

Z każdej grupy do fazy pucharowej awans uzyskują 2 najlepsze drużyny.  W fazie pucharowej rozstawieni są wyłącznie zwycięzcy grup. Losowanie grup odbędzie się w dniu 12 czerwca w Kieleckim Centrum Bilardowym - dla zgłoszonych zespołów będą losowane nazwy Państw występujących  w World Cup 2018..Każdy zespół składa się z minimum 2 zawodników. Możliwa ilość zawodników    w jednym zespole wynosi 6 osób. W jednej partii może zagrać tylko dwóch zawodników. Mecze rozgrywane sa zgodnie z terminarzem WORLD CUP 2018

Każdy mecz rozgrywany jest do 3 wygranych partii w odmianę gry 8 bil. Zasady gry są następujące:

1. jako pierwszą zawsze uderzamy piłkę białą,

2.piłka biała musi następnie uderzyć w piłkę z naszej grupy znajdującą się na boisku ,

3.grę kontynuujemy do momentu do kiedy uda nam się wbić piłę do łuzy,

4. nie deklarujemy która piłka ma gdzie wpaść,

5 wygrywamy partię  jeżeli prawidłowo wbijemy piłkę z numerem 8 do zadeklarowanej łuzy po wbiciu wszystkich piłek

6. faulem następuje kiedy:

- jako pierwszą uderzymy lub dotkniemy piłkę kolorową ,

- jako pierwszą piłka biała uderzy piłkę przeciwnika

- jakakolwiek piłka wypadnie poza boisko

- dwukrotnie uderzymy piłkę białą lub inna piłka uderzy w nas na boisku

- dwukrotnie z rzędu wykona kopnięcie - strzał ta sama osoba z zespołu

UWAGA ! Przed każdym meczem będą prezentowane przez sędziów dokładne zasady gry !!!

7. Uderzania w zespole wykonywane są naprzemiennie .

8. Sędziowie zawodów : Jan Niewęgłowski, Sara Długosz

9. Nagrody w zawodach:

ŁĄCZNA PULA NAGRÓD GOTÓWKOWYCH                                   I RZECZOWYCH WYNOSI : 2.000 zł

I miejsce:                            150 zł karnet do wykorzystania w barze + 2 koszulki polo + puchar

                                               + karnety na grą w bilard i nożny bilard o wartości 160 zł

II miejsce                            100 zł karnet do wykorzystania w barze + 2 koszulki polo + puchar        

                                               + karnety na grą w bilard i nożny bilard o wartości 160 zł

III miejsce                          50 zł + karnet do wykorzystania w barze + puchar         

                                               + karnety na grą w bilard i nożny bilard o wartości 160 zł

IV miejsce                          2 koszulki polo + puchar              

                                               + karnety na grą w bilard i nożny bilard o wartości 160 zł

V miejsce X 4                    kufle okolicznościowe + puchar              

                                               + karnety na grą w bilard i nożny bilard o wartości 90 zł

NAGRODA SPECJALNA :

karnet na 100 zł do wykorzystania w barze + puchar

                                               + karnety na grą w bilard i nożny bilard o wartości 100 zł

Dla najlepszej grupy kibiców danego zespołu - zespołów . O wyborze zadecyduje ekipa sędziowska.

10. Stroje: W zawodach nie obowiązuje specjalny strój sportowy. Mile widziane będzie jednak kiedy zespoły będą posiadały jednolity strój sportowy dla całego zespołu. Jednak nie jest to żaden wymóg.

11. Sponsorzy; LECH, MakMarketing, NolemPro,

 12. Patronat Medialny: TVsports, CKSport

13. W sprawach nie ujętych stanowią decyzje Organizatora oraz Sędziego zawodów: Jana Niewęgłowskiego, Sara Długosz.


powrót